Duurzaam bouwen.

Door duurzaam te bouwen houden we rekening met de effecten die bouwen heeft op het milieu, dit zowel in de bouw- als in de gebruiksfase. Dat begint al bij het ontwerp van een gebouw en zetten we door tijdens de bouw, verbouw, renovatie of sloop. In het ontwerp wordt al gekozen voor milieuvriendelijke bouwwijzen en duurzame materialen. Ook wordt in de ontwerpfase al rekening gehouden met de gewenste technische levensduur van het gebouw. 

“Ik zie een bedrijf wat echt samen het project beetpakt en maakt.”

Energiezuinig

We passen duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik. Minder energieverbruik betekent ook lagere energielasten. We zorgen dat het voor gebruikers eenvoudig is installaties energiezuinig te gebruiken. Dat geldt ook voor het beheer van het gebouw.

Her­bestemming

Voordat de keuze voor sloop gemaakt wordt, worden eerst renovatie, samenvoeging, splitsing of herbestemming overwogen. Die afweging sluit uitstekend aan bij onze specifieke en gevarieerde kwaliteiten.

Natuur­inclusief

Wij hebben aandacht voor natuurinclusief bouwen om zo ook een gezonde en prettige leefomgeving realiseren. Dus aandacht voor groenvoorzieningen, verblijfplaatsen voor vogels en biodiversiteit. Dit geven wij een plaats in onze plannen en integreren we in onze ontwerpen.

Klimaat­adaptief

De weersextremen nemen toe. Zowel in droogte als flinke neerslag. Water moet vastgehouden worden voor droge perioden. Daarom zorgen wij voor voldoende waterberging zoals wadi’s en regentonnen in onze plannen en beperken we de hoeveelheid verharding.

Circulair

Waar mogelijk maken we gebruik van natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. We bereiden onze inkoop grondig voor, zodat materialen efficiënt worden ingezet en afval zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Projecten waar we trots op zijn

In de loop der jaren hebben wij veel mooie opdrachten mogen verzorgen. Wij zijn trots op projecten in alle onze expertises: we delen graag een aantal recente voorbeelden van ons vakmanschap!

Klaar om samen te bouwen?

Privacybeleid  |  Cookieverklaring  | Ontwerp & realisatie MM