Expertises
Engineering/­BIM.

Zoals gezegd staan wij u bij in het complete bouwproces. Dat betekent dat u vanaf de engineering bij ons terecht kunt. We werken de schetsen technisch uit van een voorlopig ontwerp tot het definitieve ontwerp en het bestek. Daarvoor maken we gebruik van BIM: het digitale Building Information Model , opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld.

Engineering

Vervolgens maken onze engineers het ontwerp gereed om uit te voeren: tekeningen worden omgezet in uitvoeringsplannen: maakbaarheid, haalbaarheid en bouwbaarheid staan centraal.

BIM

Van Daalen Bouw en Ontwikkeling B.V. omarmt de toekomst, en het Building Information Model (BIM) speelt hierin een belangrijke rol. BIM staat voor het digitaliseren van het bouwproces; het virtueel opleveren van een gebouw ontwerp alvorens het daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Tevens biedt BIM de mogelijkheid om informatie van het gebouw ontwerp, tijdens of na het bouwen, beschikbaar te hebben en houden.

BIM is een integraal proces. Ontwerpende partijen starten met een basis (ontwerp)model. Naarmate het model verder komt, groeit het als het ware naar het ‘as built’ stadium. Zo ontstaat een model inclusief alle bijdragen erin verwerkt van betrokken partijen, waaronder aannemer, installateur, leverancier, constructeur et cetera.

Met behulp van BIM kan het proces van ontwikkeling tot uitvoering efficiënter worden ingericht. Het geeft een reductie van faalkosten, geeft kwalitatief betere resultaten en biedt duidelijkheid bij alle betrokkenen.

De implementatie van BIM in de organisatie wordt gestructureerd ingezet. Er is klein gestart en stap voor stap zal BIM maximaal benut gaan worden. Dagelijks leren wij als organisatie bij en proberen hierin te verbeteren.

Onze expertises

Klaar om samen te bouwen?

Privacybeleid  |  Cookieverklaring  | Ontwerp & realisatie MM